تهران ، چهارراه ولیعصر ، خيابان انقلاب ، چهارراه کالج

خيابان خـارک ، بن بسـت اول ، پـلاک 3 ، واحـد 10

تلفن : 85 42 74 66

تلفکس : 85 42 74 66