نشان لیاقت جشنواره مدیران بنگاه های برتر اقتصادی در سال 97 به مدیرعامل شرکت میراب کشت نیک نام (بازرگانی مرتضوی) رسید.

کمیته ارزیابی جشنواره پس از ارزیابی عملکرد شرکت میراب کشت نیک نام، مهندس مرتضوی مدیرعامل شرکت مذکور را حائز دریافت نشان لیاقت دانست.

محورهای ارزیابی موفق شرکت میراب کشت نیک نام به شرح ذیل می باشد.

1- عملکرد موفق و قدرتمند در سطح بین المللی اعم از صادرات و واردات
2- کسب جوایز معتبر بین المللی در حوزه فعالیت بنگاه
3- انجام طرح های توسعه ای قابل قبول با رویکرد کارآفرینی و ایجاد اشتغال
4- ایجاد زیرساخت و بستر مناسب جهت توسعه صادرات غیرنفتی
5- اصالت و صیانت از نام تجاری بنگاه اقتصادی خود
6- رهبری بازار و پیشتازی در حوزه صادرات و واردات به اذعان فعالان اقتصادی
7- ایجاد کسب و کار مبتنی بر مزیت رقابتی و کشف بازار منحصر به فرد

شایان ذکر است مهندس مرتضوی نمایندگی انحصاری الکتروپمپ های شناور فرات ترکیه در ایران را نیز بعهده دارد.


6K9A6961

 6K9A6963